VOICE HEALING PRACTICE

Voice Healing Practice © to głęboka praktyka
uzdrawiania głosem – siebie, swojego ciała,
duszy i życiowych sytuacji oraz innych osób.

Wibracja głosu uzdrawia nas na poziomie komórkowym,
dając nam narzędzie oczyszczenia blokad fizycznych
i emocji, poznania głębi siebie samego i scalenia
na powrót rozbitych i zagubionych części naszej duszy.

NAJBLIŻSZE WARSZTATY : 28 sierpnia – 4 września 2021

WIĘCEJ INFORMACJI:

WARSZTATY 28 SIERPNIA – 4 WRZEŚNIA 2021

STAROŻYTNE TECHNIKI – WSPÓŁCZESNA ŚWIADOMOŚĆ

Voice Healing Practice © łączy w sobie starożytne techniki uzdrawiania wibracją i mocą własnego głosu oraz współczesne rozumienie świadomości i kondycji człowieka.

Wibracja dźwięku od starożytnych czasów wykorzystywana była jako narzędzie uzdrowienia. Obecnie obserwujemy powrót do uzdrawiania dźwiękiem poprzez pracę z misami, gongami czy innymi instrumentami.

Praca z własnym głosem poprzez Voice Healing Practice przypomina nieco pracę z dźwiękiem misy czy gongu lub nawet pracę z mantrą czy pieśnią, lecz dosięga o wiele głębszych pokładów naszego bytu, gdyż to MY świadomie wzbudzamy tę wibrację w sobie i nadajemy jej bardzo konkretny kierunek.

NARZĘDZIA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI I DUCHOWOŚCI

Praktyka ta daje narzędzia pracy z własnym ciałem, głosem i głęboką duchowością. W tej praktyce własnym mistrzem jesteś TY SAM. Dosięgasz swojego ciała, własnego serca i własnej mocy dzięki pracy z głosem, ciałem i własną mądrością.

TY masz już tę mądrość i mistrzostwo w sobie, a Voice Healing Practice jest techniką, która pomoże Ci to wszystko zintegrować.

ODZYSKANIE WŁASNEGO GŁOSU JAKO PRAKTYKA DUCHOWA

Praktyka ta jest praktyką duchową, nie jest osadzona w żadnej religii, dlatego praktykować może każdy.

Gdy odzyskujesz kontakt z Twoim głębokim głosem, nawiązujesz również głębszą łączność z własną duszą, sercem i mocą, kobiecością i męskością, własną mądrością i mistrzostwem.

Gdy ty uzdrawiasz siebie, możesz poszerzyć ten dobroczynny wpływ na innych.

POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Voice Healing ma 6 poziomów zaawansowania.

1. Body & Voice Connection – połączenie na powrót głosu z ciałem
2. Voice Flow – uwolnienie głosu, jego ekspresji, emocji
3. Voice & Heart Unity – połączenie głosu z energią serca
4. Voice & Inner Power – połączenie głosu z wewnętrzną mocą
5. Voice Healing -uzdrawianie głosem siebie, innych oraz sytuacji

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia 5 poziomów.
W kolejnym poziomie instruktorskim – poziom Nauczyciela (6 Voice Healing Instructor) można uczestniczyć po uzyskaniu certyfikatu z Poziomów 1-5.

WARSZTATY WYJAZDOWE: KLIKNIJ

/ nowości
wydarzenia